Wednesday, November 14, 2012

"KHALIFAH UMAR DAN ALI BIN ABI THALIB DALAM PENETAPAN TAHUN HIZRIYAH (TAHUN DALAM ISLAM)"

#SELAMAT PAGI PARA KAWAN#
(Melihat sejarah ditetapkannya Tahun Hijriyah oleh Khalifah Umar,
Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya) ____________________________________________________

Para kaum muslimin muslimat...!

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!

Sejarah penetapan Tahun Hizriyah ini akan
diuraikan lewat ilustrasi tanya jawab antara
ananda (anak adik anda) si boru Regar
(nama Hafsah) dengan uwanya.

Berikut kutipannya :
___________________________________________________

Sejarah Ditetapkannya Tahun Hijriyah (Kelender Hizriyah)
___________________________________________________

Hapsah :
Wa, sejak kapan adanya kalender Hijriyah ini ?

Uwa :
Kalender Hijriyah telah terlebih dahulu ada sebelum Rasululloh
Lahir. Hanya saja pada masa itu bukan Tahun Hijriyah disebutnya.
________

Hapsah :
Bagaimana Uwa bisa tahu ?
Uwa      : Buktinya kita tahu bahwa Rasululloh lahir pada
tahun gajah. Nama  hari dan bulan pada tahun ini sama dengan
yang ada di kalender Hijriyah.
________

Hapsah :
Terus Wa, bagaimana Tahun Hijriyah ini ditetapkan dan siapa yang
Menetapkannya ?

Uwa :
Ditetapkannya tahun Hijriyah ini karena Abu Musa Al-Asyari
Yaitu gubernur pada masa pemerintahan Khalifah Umar yang setiap
menulis Surat pada Khalifah Umar selalu menggunakan nama Hari
dan Bulan sedangKan tahunnya tidak ditulis. Karena kejadian ini
sering berulang, Khlifah Umar merasa perlu "Menetapkan Tahun
dalam Islam". Maka beliapun memanggil sahabat sahabatnya untuk
bermusyawarah menetapkan Tahun dalam Islam.
________

Hapsah :
Siapa saja Wa, yang dipanggilnya ?
Uwa :
Antara lain : Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tahalib,
Abdurrachman Bin Auf, Saad bin Waqqas, Zubair bin Awwam
dan Thalhan bin UbaiDillah.
________

Hapsah :
Bagaimana Wa hasil musyawarahnya ?
Uwa :
Namanya musyawarah, tentunya banyak ide. Pada masa itu
sebagian Mengusulkan agar Tahun Islam ditetapkan berdasarkan
milad RasulLulloh, ada yang mengusulkan berdasarkan Pengang-
katan Muhammad menjadi rasul dan ada juga yang berdasarkan
Hijrah Rasululloh SAW dari Makkah ke Madinah.

Setelah musyawarah pada akhirnya disepakati Tahun Islam ber-
dasarkan Hijrah Rasululloh dari Makkah ke Madina.
Yang mengusulKan berdasarkan Hijrah ini adalah Ali bin Abi
Thalib. Dan pada Akhirnya semua sepakat.
_________

Hapsah :
Jadi Wa, yang dimaksud Tahun Hijriyah itu adalah Tahun
Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dan sejak itulah
dihitung tahun Pertama Tahun Hijriyah.
Uwa :
Yah, betul itu Br. Regar.
__________

______________________

Nama Bulan dan Hari
______________________

Hapsah :
Bagaimana dengan nama bulan dan harinya wa ?
Uwa :
Seperti Uwa bilang, kalender hijriyah ini bukanlah ada sejak
Nabi Hijrah. Hijrah ini hanyalah penetapan Tahun Resminya.
Karena itu Nama bulan dan harinyapun sama dengan nama-nama
bulan dan Hari yang sudah terlebih dahulu ada dan dipakai
sebelum tahun Hijriyah.
__________

Hapsah :
Bagaimana orang Arab pada masa itu menetapkan nama-nama bulan
Nya Wa ?
Uwa :
Pada umumnya ditetapkan berdasarkan cuaca dan keadaan pada
Masa itu, ini dia Hapsah nama-nama bulannya dan artinya :

1. Muharram, artinya yang diharamkan untuk berperang;
2. Shafar, artinya daun yang menguning;
3. Rabi’ul Awwal ,artinya musim semi pertama;
4. Rabi’ults Tsani, artinya musim semi yang kedua;
5. Jumadil Awwal, artinya masa air membeku yang pertama;
6. Jumadits Tsani, artinya masa air membeku yang kedua;
7. Rajab, artinya masa air yang membeku mulai mencair;
8. Sya’ban, artinya lembah-lembah yang mulai ramai digarap
penduduk untuk bercocok tanam atau beternak;
9. Ramadhan, artinya panas yang membakar;
10. Syawwal, artinya peningkatan panas yang membakar
tersebut;
11. Dzul Qa’iah, artinya yang di dalamnya banyak orang yang
hanya duduk-duduk karena panasnya udara;
12. Dzulhijjah artinya yang di dalamnya ada haji.
___________________________________

Nama Hari Dalam Kelender Hijriyah
___________________________________

Hapsah :
Bagaimana dengan nama-nama harinya wa...?

Uwa :
Kalender Hijriah terdiri dari 7 hari. Nama-nama harinya
adalah:
1. al-Ahad (Minggu)
2. al-Itsnayn (Senin)
3. ats-Tsalaatsa’ (Selasa)
4. al-Arba’aa’ (Rabu)
5. al-Khamiis (Kamis)
6. al-Jum’aat (Jum’at)
7. as-Sabt (Sabtu)
__________________________

Kesimpulan dan Harapan
__________________________

Hapsah :
Masihkah ada yang ingin Uwa sampaikan...?
Uwa :
Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi yang belum tahu
dan sebagai pengulang kaji bagi yang sudah tahu

Hapsah :
Tentang harapannya Wa...?

Uwa :

"SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1434 HIJRIYAH"

Semoga tahun ini menjadi tahun yang barokah bagi negaratta,
pamarentatta, bangsotta, provinsitta, tapanulitta, sipirokta
hutatta dan diritta. Botima boru regar.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
____________________________________________________
Cat :
* Image  gambar desain galeri MSAD Sipirok Mashali
*Sumber tambahan seputar tahun Hijriyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Hijriyah
http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/12/06/sejarah-tahun-hijriyah/
http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2012/11/13/21645/salah-kaprah-menyikapi-tahun-baru-hijriyah/

No comments:

Post a Comment