Thursday, June 5, 2014

Marhaban ya Ramadan 1435 H / 2014 M : Penguatan pesan syair-syair lagu Qasidah atau Gambus Madina, Tapsel, Paluta dan Palas

#SELAMAT MALAM PARA KAUM MUSLIMIN MUSLIMAT#
(Menyimak syair-syair lagu Qasidah Madina, Tapsel, Paluta
dan Palas dalam penguatan pesan syair lagu lewat firman dan Hadist)
*Tulisan 2 Menyambut Ramadhan 1435 H
_______________________________________________________________

_________________

Kata pangantar
_________________

Asalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!

Jika kita menyimak lagu Batak secara umum khsusnya lagu Qasidah atau
lagu Gambus atau Nasyid maka dalam penyajian susunan syair lagu ada
dalam variasi :

- Terlebih dahulu mengambarkan sesuatu yang tidak beres dalam urusan
  agamanya untuk kemudian dibereskan atau dinasehati hingga menjadi
  lebih baik.

- Ada juga yang memulai dengan syair lagu yang menyatakan seseorang
  telah beres dalam urusan agamanya tapi kemudian menjadi tidak beres
  untuk kemudian dibereskan kembali.

Intinya...!

Apapun syair lagu dan bagimanapun dia disusun dan dinyayikan,
"Tujuannya tetaplah satu, mengajarkan kebaikan pada pendengarnya".

Menurut hemat penulis...!

Dalam mengajarkan kebaikan lewat syair lagu ini, maka para pencipta
ada yang menyajikannya cukup lengkap hingga firman dan hadistpun di
ikutkan dalam syairnya.

Tetapi...!

Ada juga yang tidak mengikutkan secara jelas firman dan hadist tersebut,
tetapi tetap dapat ditangkap bahwa syair tersebut sesungguhnyalah
berdasarkan pada firman dan hadist tertentu.

Mengacu pada uraian diatas, maka postingan inipun bertujuan untuk
menguatkan syair-syair lagu Qasidah Khususnya lagu yang berhubungan
dengan bulan ramdhan, sehingga isi lagu tersebut lebih dapat kita
pahami kita sikapi untuk kemudian kita laksanakan.

Dalam penguatannya atau penyusunannya, penulis akan terlebih dahulu
mengutif pernyataan syair lagu untuk kemudian menghubungkannya pada
firman dan hadist, karena kita semua tahu firman dan hadist adalah
dasar atau landasan utama kita dalam melaksanaka ajaran agama ini.

Selamat menyimak ...dan....

"Marhaban ya Ramadhan 1435 H / 2014 M".
____________________________________________________________

Macam kutipan Syair lagu dari qasidah Tapsel najolo dan macam
firman dan hadist sebagai penguat syair lagu
____________________________________________________________

1. Lagu Rukun Islam (Gambus Mandahiling)

video

Lirik Lagu "Rukun Islam" Cipt. Dinillah Arifah

Adong halak marasapa aha guna ni sumbayang
adong halak marsapa aha gunani puaso

anggo sumbayangi ima tiang agama
napuasoi imada pangapus dosa

Adong halak marsapa baen aha soket fitara
adong halak marsapa baen aha kehe tu Moka

Zakat dohot fitara panolong halak nasusa
marangkat tu Moka Rukun Islam naka lima

Sumbayang puaso soket dohot fitara
manunaika kewajiban tu tano suci moka
ima rukun dibagasan Islam
sudena muslimin wajib makkarejohonna

Ise na engkar tu ajaran Tuhan
di akhirat dapot pambalosan

Ise napatuh tu ajaran Tuhan
di akhirat dapot na denggan

Sumbayang puaso soket dohot fitara
manunaika kewajiban tu tano suci moka
ima rukun dibagasan Islam
sudena muslimin wajib makkarejohonna

Ket :
Macam firman dan hadist pendukung pada syair lagu
diatas :

Islam dibangun di atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada
tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan
(HR. Bukhari Muslim)

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an,
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).
Krena itu, barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, maka
berpuasalah…" (QS. Al-Baqarah : 185)

Barangsiapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan
(pahala) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (Muttafaq 'Alaih)

“Seorang hamba yang berpuasa dalam sehari di jalan Allah,
maka akan dijauhkan Allah orang tersebut pada hari itu wajahnya
dari neraka sejauh 70 musim dingin” (HR Bukhari – Muslim)

Shalat lima waktu, antara shalat Jum'at ke Shalat Jum'at dan Ramadhan
ke Ramadhan penghapus dosa diantara kesusanya, jika dijauhi
dosa-dosa besar. (HR. Muslim)

“Barang siapa mendirikan puasa Ramadhan dan kengerjakan  
 kebaikan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu”
(HR Bukhari – Muslim)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah : 183)

2. Bulan Ramdhan (Gambus Mandahiling)

video


Lirik Lagu "Bulan Ramdhan"

Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
di bulan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan
di bilan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan

Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
di bilan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan
di bilan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan

Sumbayang taraweh dohot witir ulang di sio-siohon
Sumbayang taraweh dohot witir ulang di sio-siohon
pabahat amal dohot zikir songonima suru ni Tuhan
pabahat amal dohot zikir songonima suru ni Tuhan

Ngolu di dunia jadi mulia di akhirat masuk surgo
Ngolu di dunia jadi mulia di akhirat masuk surgo

soket dohot fitara wajib mada nitunehon
soket dohot fitara wajib mada nitunehon
boti marsimofmoofan ima di ari lebaran

Mago dosa sanang roha sapanjang maso
Mago dosa sanang roha sapanjang maso

Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
Dibagasan bula ramdhan pabahat mada amalan
di bilan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan
di bulan ramadhan lebih mulia sian saribu bulan

Ket :
Macam firman dan hadist pendukung pada syair lagu
diatas :

Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan
kepada kalian ibadah puasa, dibukakam pintu-pintu surga dan
ditutuplah pintu-pintu neraka (HR. Ahmad)

Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan.
Barangsiapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia
telah benar-benar terhalang/terjauhkan (dari kebaikan) (HR. Ahmad)

“Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Bila kamu telah melihat
tanggal 1 bulan Ramadan, maka puasalah, dan bila kamu melihat
tanggal 1 Syawal, maka berhari rayalah. Tetapi bila mendung,
maka perkirakanlah (sesuai dengan hari perhitungan)” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Lagu Bulan Ramadhan (Masdani Nst)

video


Lirik Lagu "Bulan Ramadan" :

(................/hanya aksi)

Marhaban ya Ramdhan
bulan rakhmat bulan magfirah
Marhaban ya Ramdhan
tambana itkum minannar

Maribadah dibulan rmadhan
tarlobi di borngin ni ari
dohot ikhlas ia mangamalkon
pasti dosa-dosana di ampuni

(Nasataktu doda pakkulingmu, bulan
puaso doda on jago do pakkulingmu....
Ho dabo naresoan ho diau, puaso-on amalan rahasia do-on.
Manrimo dohot naso manarimo Tuhando paboto-boto-on....)

Manuntut Ilmu di Bulan Ramadhan
Tuhan mancatat langkah nion
na dohot tu majlis ilmu pangajian
sarupo maribadah nacukup sataon

Aktifkon sholat marjamaah
sahonok ni bula Rahadan
dilehen Tuhan satiop rakaat
sada kota najogi naso tarbandingkon

Marhaban ya Ramdhan
bulan rakhmat bulan magfirah
Marhaban ya Ramdhan
tambana itkum minannar

(Ho dabo naresoan ho diau, puaso-on amalan rahasia do-on.
Manrimo dohot naso manarimo Tuhando paboto-boto-on....)

Pantas hita marsonang ni roha
manyambut haroro ni bulan Ramadhan
ise na ikhlas marlomo ni roha
diharapkon Tuhan dipangan narako

Tarlobi di ujung bulan ramadhan
dong malam lailatul qodar
malom maramal sarupo saribu bulan
tu halak na ikhlas dohot nasobar

Marhaban ya Ramdhan
bulan rakhmat bulan magfirah
Marhaban ya Ramdhan
tambana itkum minannar

Maribadat di bulan ramadhan
tarlobi di borngin niari
dohot ikhlas ia mangamalkon
pasti dosa-dosana di ampuni

Marhaban ya Ramadhan
bulan rakhmat bulan magfirah
Marhaban ya Ramdhan
tambana itkum minannar

(Naporlu pasiaponmu parbuko 3 rupo idupon na
7 rupo, cukup mai...!)

Ket :
Macam firman dan hadist pendukung pada syair lagu
diatas :

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula)
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan
(yang lain) tentang urusan mereka. (QS. Al-Ahzab : 36)

Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan diri dari ucapan palsu
(jelek) dan tetap mengerjakannya, maka tidak berguna bagi Allah
puasanya (HR Bukhari – Muslim)

Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar,
dan banyak orang yang shalat (malam) tidak mendapat pahalanya kecuali
berjaga” (HR Al Hakim)

“Sesungguhnya puasa itu perisai. Maka jika salah seorang
dari kamu berpuasa, jangan berkata keji dan kasar. Kalau dia
dicela atau hendak diperangi seseorang, hendaklah ia berkata,
sesungguhnya aku sedang berpuasa” (HR Bukhari – Muslim)
_________

Penutup
_________

Demikian sajian pengulangan kajinya para kaum muslimin muslimat.
Semoga memberi manfaat.

"Salamat mayambut Ramadhan 1435 H"

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh
________________________________________________________________
Cat :
* Tulisan ke-1-nya ada pada link :
http://galeri1msad.blogspot.com/2014/06/marhaban-ya-ramadan-1435-h-2014-m.html

No comments:

Post a Comment