Monday, November 14, 2016

Selawat dan Salam dalam Pengertian, Jenis dan Tata cara


#SELAMAT MALAM PARA KAWAN#
(Menyimak info sekitar Selawat)
_____________________________________________________

_________________

Kata Pengantar
_________________

Membaca Selawat harus disertai dengan niat dan dengan
sikap hormat kepada Nabi. Orang yang membaca selawat untuk
Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta
kepada dia dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati
dia.

Demikian gambaran sekilas mengenai tata cara membaca
selawat para kawan sekalian.

...dan...

Berikut info lengakpanya.

Selamat menyimak...!

___________________________________

Sekilas info tentang Selawat
___________________________________
* Pengertian

Selawat atau Salawat (bahasa Arab: ?????) adalah bentuk
jamak dari kata salat yang berarti doa atau seruan
kepada Allah.

Membaca selawat untuk Nabi, memiliki maksud mendoakan
atau memohonkan berkah kepada Allah Swt. untuk Nabi
dengan ucapan, pernyataan serta pengharapan, semoga
dia (Nabi) sejahtera (beruntung, tak kurang suatu
apapun, keadaannya tetap baik dan sehat).

Salam berarti damai, sejahtera, aman sentosa dan selamat.
Jadi saat seorang muslim membaca selawat untuk Nabi,
dimaksudkan mendoakan dia semoga tetap damai, sejahtera,
aman sentosa dan selalu mendapatkan keselamatan.


* Membaca selawat dan salam untuk Nabi
1. Membaca Selawat untuk Nabi

A. Membaca Selawat harus disertai dengan niat dan dengan
sikap hormat kepada Nabi. Orang yang membaca selawat untuk
Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta
kepada dia dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati
dia.

Dalam penjelasan hadis (akhbar al-hadis) disebutkan bahwa
apabila seseorang membaca selawat tidak disertai dengan
niat dan perasaan hormat kepada Nabi, maka timbangannya
tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. Nabi saw.
bersabda, "Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya."

Ada tiga perkara yang timbangannya tidak lebih berat
daripada selembar sayap, yaitu :

Salat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk.

Zikir dengan tidak sadar. Allah Swt. tidak akan menerima
amal orang yang hatinya tidak sadar.

Membaca selawat untuk Nabi Muhammad saw. tidak disertai
dengan niat dan rasa hormat.

Nabi saw. bersabda, "Dan kalau kamu membaca selawat, maka
bacalah dengan penuh penghormatan untukku."

B. Membaca selawat untuk mencintai dan memuliakan Nabi saw.
Siti Aisyah r.a. berkata : "Barang siapa cinta kepada Allah
Taala, maka dia banyak menyebutnya dan buahnya ialah Allah
akan mengingat dia, juga memberi rahmat dan ampunan kepadanya,
serta memasukannya ke surga bersama para Nabi dan para wali.

Dan Allah memberi kehormatan pula kepadanya dengan melihat
keindahan-Nya. Dan barang siapa cinta kepada Nabi saw.,
maka hendaklah ia banyak membaca selawat untuk Nabi saw.,
dan buahnya ialah ia akan mendapat syafaat dan akan bersama
dia di surga." Selanjutnya Nabi saw. bersabda, "Barang siapa membaca
selawat untukku karena memuliakanku, maka Allah Taala
menciptakan dari kalimat (selawat) itu satu malaikat yang
mempunyai dua sayap, yang satu di timur dan satunya lagi
di barat.

Sedangkan kedua kakinya di bawah bumi sedangkan lehernya
memanjang sampai ke arasy. Allah Taala berfirman kepadanya, '
Bacalah selawat untuk hamba-Ku sebagaimana dia telah membaca
selawat untuk Nabi-Ku!' Maka malaikat pun membaca selawat
untuknya sampai hari kiamat."

2. Mengucap Salam Kepada Nabi

a. Allah Swt. memberi salam kepada setiap orang yang
memberi salam kepada Nabi saw., sebagaimana dia bersabda,
“Saya berjumpa Jibril, maka dia berkata : ‘Sesungguhnya
saya memberi kabar gembira kepadamu bahwa sesungguhnya Allah
Taala telah berfirman: ‘Barang siapa memberi salam kepadamu,
maka Aku memberi salam kepadanya dan barang siapa membaca
selawat untukmu, maka Aku membaca selawat untuknya’.”

b. Mengucap salam kepada Nabi saw., lebih utama daripada
memerdekakan budak. Abu Bakar As-Siddiq r.a. berkata : “Membaca
selawat untuk Nabi itu bisa menghapuskan dosa-dosa, seperti
air dingin memadamkan api, dan salam kepada Nabi itu lebih
utama daripada memerdekakan budak”.

Nabi saw., bersabda : “Barangsiapa membaca selawat untukku
satu kali, maka dia menjadi tidak berdosa walaupun sebesar
atom dan biji sawi.”


c. Yang membaca salam untuk Nabi 100 kali setiap hari, akan
dikabulkan oleh Allah 100 hajat. 30 diberikan di dunia dan
70 diberikan di akherat.

Nabi saw. bersabda : “Sesungguhnya Allah Taala mempunyai
tujuh puluh malaikat yang selalu berjalan di muka bumi
serta menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Maka, apabila
ada seseorang dari umatku membaca selawat untukku seratus
kali dalam sehari, maka Allah Taala akan akan mengabulkan
seratus macam hajatnya, tujuh puluh diberikan diakherat
dan tiga puluh di dunia.”

* Perintah Membaca Selawat

1. Perintah Membaca Selawat dalam Alquran

AL-AHZAB : 56

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah
kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

(1) Berselawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi
rahmat: dari malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau
dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat
seperti dengan perkataan: Allahumma salli 'ala Muhammad.
Dengan mengucapkan perkataan seperti: As-salamu 'alaika
ayyuhan nabi artinya: semoga keselamatan tercurah
kepadamu hai nabi.

2. Perintah Membaca Selawat menurut Hadis

"Barang siapa yang berselawat kepadaku (Muhammad) satu

kali saja, maka aku akan berselawat kepadanya sepuluh kali"Selawat "Tafrijiyah"
Selawat "Munjiyah"
Selawat "Badawiyah"[1]
Selawat "Nurul Anwar"
Selawat Mohon syafaat di Hari Kiamat
Selawat Agar diperkenankan berziarah ke Makam Rasulullah saw.
Selawat Agar diperkenankan berziarah ke Baitul Haram
Selawat "Al-Fatih"
Selawat "Sa'adatud-Darain"
Selawat memohon panjang umur dan mendapat rezeki
Selawat "Ra'ufurahhim
Selawat "Al-Wahidisani"
Selawat "Alfiyyah"
Selawat "Al-Qadril 'Azhim"
Selawat "Al-Qurasyi"
Selawat "An-Nabiyyul Ummi"
Selawat "Az-Zatiyyah"
Selawat untuk memperoleh rasa aman dari segala hal yang menakutkan
Selawat "Al-Faraji"
Selawat "Tibbul Qulub"
Selawat "Ahmad Shibagh"
Selawat "Ar-Rizqi"
Selawat "Kunuzul Asrar"
Selawat Ibnu Mas'ud
Selawat untuk memperoleh Kegembiraan sepanjang masa
Selawat Ighatsah
Selawat untuk menghilangkan kelupaan
Selawat untuk cepat memahami suatu ilmu
Selawat untuk mencapai yang diinginkan dan menutup aib
Selawat "Badar" (Badriyah)
Selawat "Syifa"

__________

Penutup
__________

Demikian infonya para kawan sekalian.

...dan...

Selamat malam...!

_________________________________________________________
Cat :
Sholawat nabi yang bikin nangis
Lantunan Sholawat Nabi Muhammad SAW Oleh Para Ustadzah Timur TengahNo comments:

Post a Comment