Monday, November 30, 2015

Laba-laba dalam tinjauan Islam

#SELAMAT MALAM PARA KAUM MUSLIMIN MUSLIMAT#
(Menyimak info sekitar Laba-laba dalam tinjauan Agama Islam)
_____________________________________________________________


________________

Kata Pengantar
________________

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabaakatuh


Postingan ini adalah pendalaman dari link :
http://angkolafacebook.blogspot.co.id/2015/11/laba-laba-pemahaman-umum-morfologi.html

Selamat menyimak...!

______________________________________________________

Sekilas Info tentang Laba-laba (Surah Al-'Ankabut)
______________________________________________________

* Pemahaman Umum

Surah Al-Qasas ayat 88 diikuti Surah Al-'Ankabut ayat 1

Surah Al-'Ankabut (bahasa Arab:????????) adalah surah ke-29 dalam
al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 69 ayat serta termasuk golongan
surah-surrah Makkiyah.

Dinamai Al-'Ankabut berhubung terdapatnya kata Al- 'Ankabut yang
berarti Laba-Laba pada ayat 41 surah ini, dimana Allah mengumpamakan
para penyembah berhala-berhala itu dengan laba-laba yang percaya
kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat
ia menjerat mangsanya, padahal kalau dihembus angin atau ditimpa
oleh suatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur.

Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada
kekuatan sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan
tempat meminta sesuatu yang mereka ingini, padahal sembahan-
sembahan mereka itu tidak mampu sedikit juga menolong mereka
dari azab Allah waktu di dunia, seperti yang terjadi pada kaum
Nuh, kaum Ibrahim, kaum Luth, kaum Syu'aib, kaum Saleh, dan
lain-lain.

Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti, sembahan-sembahan
mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka.

* Pokok-pokok terjemahan

Apakah umat manusia menganggap bahwa mereka dibiarkan (begitu saja)
saat mengatakan: "kami beriman", lalu mereka tidak dibuktikan (diuji)?
dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah menemukan orang-orang yang teruji (benar) dan
sesungguhnya Dia mengetahui golongan yang palsu (berdusta).

ataukah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menganggap bahwa
mereka memperoleh kebaikan dari Kami? betapa buruk yang mereka
tetapkan itu. siapapun yang menantikan pertemuan dengan Allah,
sungguh Allah yang menjadikan itu terlaksana.

dan Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. dan barangsiapa yang
berkorban, maka sesungguhnya pengorbanannya itu adalah untuk dirinya
sendiri. sesungguhnya Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. dan orang-
orang yang beriman dan mengerjakan berbagai kebajikan, pasti akan Kami
hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami upahi
mereka dengan yang lebih baik dibanding yang mereka usahakan. (Ayat:3-7)

dan Kami perintahkan manusia memperlakukan kedua orang tuanya secara baik.
dan jika keduanya mendesakmu untuk mempersekutukan Aku dengan yang tidak
ada Ilmu padamu tentang itu, maka jangan menaati keduanya. PadaKu kalian
berpulang, lalu Aku jelaskan kepada kalian yang telah kalian usahakan.
dan orang-orang yang mengimani dan memperbuat berbagai kebajikan pasti
Kami tempatkan ke dalam golongan yang berperilaku baik. (Ayat:8-9)

dan di antara umat manusia ada yang mengatakan: "kami beriman kepada Allah",
maka tatkala orang itu disakiti karena (mengimani) Allah, ia menganggap
serangan manusia itu sebagai siksa Allah. dan ketika bantuan dari Tuhanmu
tiba, mereka pasti akan mengucapkan: "Sesungguhnya kami telah menyertai
kalian". bukankah Allah memahami yang ada dalam dada segala (manusia)?
dan Allah adalah yang paling memahami (siapakah) orang-orang yang beriman
dan sesungguhnya Dia yang paling mengetahui golongan yang munafik.
(Ayat:10-11)

dan orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang yang beriman:
"Ikutilah cara (jalan) kami, dan nanti kami yang akan menanggung
dosa-dosa kalian", tetapi mereka tidak sedikitpun menanggung dosa-
dosa mereka. sesungguhnya mereka itu benar-benar golongan pendusta.
dan sesungguhnya mereka akan menanggung kesalahan atas (penyesatan)
mereka, dan menanggung kesalahan atas diri mereka sendiri, dan
sesungguhnya mereka akan dituntut pada Hari Kebangkitan tentang yang
mereka ada-adakan. (Ayat:12-13)

dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia hidup
(tinggal) di tengah-tengah mereka selama seribu tahun kurang lima puluh.
ketika mereka ditimpa banjir (topan) besar, dan mereka memang golongan
yang sewenang-wenang lalu Kami luputkan Nuh dan penumpang-penumpang
bahtera itu dan Kami jadikan itu pesan bagi segala (umat). (Ayat:14-15)

dan Ibrahim menyeru kepada kaumnya: "sembahlah Allah dan bertaqwalah
terhadap yang demikian, hal itu lebih baik bagi kalian, jika kalian
mengetahui. sesungguhnya apapun yang kalian sembah selain Allah adalah
berhala, dan kalian menciptakan penyimpangan. sesungguhnya yang kalian
sembah selain Allah itu tidaklah mengatur penghidupan bagi kalian; maka
mintalah penghidupan itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah
padaNya. PadaNya kalian akan berpulang. dan jika kalian membantah, maka
umat yang sebelum kalian juga menolak dan (tugas) seorang Utusan itu,
tidak lain menyampaikan secara jelas". (Ayat:16-18)

Allah menyiksa yang Dia kehendaki, dan mengasihi yang Dia perkenan dan
kepadaNya yang kalian tuju. dan kalian sekali-kali tidak dapat melepaskan
diri di bumi dan tidak (pula) di langit dan sekali-kali tiada pelindung
dan penyelamat bagi kalian selain Allah. dan orang-orang yang menolak
pesan-pesan Allah beserta pertemuan dengan Dia, mereka itu berputus
asa dari KasihKu, dan mereka itu memperoleh siksa pedih. (Ayat:21-23)

Maka tiada tanggapan dari kaumnya selain mengatakan: "Bunuh orang itu
atau bakar orang itu", lalu Allah menyelamatkannya dari perapian.
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pertanda bagi
kaum yang beriman. dan dia berkata: "sungguh, yang kalian kehendaki
selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan saling mengasihi di
antara kalian dalam kehidupan dunia kemudian di Hari Kebangkitan
sebagian kalian mengingkari sebagian lain dan sebagian kalian mengutuki
sebagian lain; dan kediaman kalian ialah Neraka dan tak ada suatu
penyelamat pun bagi kalian." maka Luth percaya pada dia dan dia mengatakan:
"sungguh aku akan hijrah (berpindah) untuk Tuhanku; sungguh Dialah Yang
Maha Perkasa, Maha Bijaksana. dan Kami karuniakan kepadanya, Ishaq dan
Ya’qub, dan Kami jadikan Nubuat dan Al-Kitab untuk keturunannya, dan
Kami berikan kepadanya upahnya di dunia; dan sungguh dia di Akhirat,
benar-benar termasuk golongan yang berperilaku baik. (Ayat:24-27)

dan ketika Luth berkata kepada kaumnya: "sesungguhnya kalian benar-benar
memperbuat perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh satu pun dari
(umat-umat) sebelum kalian". patutkah kalian menghampiri laki-laki,
berlaku keji dalam perbincangan kalian? maka tanggapan kaumnya tidak
lain mengatakan: "datangkan siksaan Allah kepada kami, jika kamu
termasuk golongan yang benar". dia berdoa: "Ya Tuhanku, bantu aku
menghadapi kaum biadab itu". (Ayat:28-30)

dan tatkala para utusan Kami menemui Ibrahim beserta kabar gembira,
mereka mengatakan: "sungguh Kami akan menumpas penduduk negeri itu;
sebab penduduknya adalah golongan yang berlaku sewenang-wenang". dia
berkata: "sungguh di kota itu ada Luth". mereka berkata: "Kami yang
lebih memahami siapa yang ada disana. Kami pasti akan menyelamatkan
dia dan keluarganya terkecuali istrinya, dia termasuk golongan yang
tinggal. (Ayat:31-32)

dan tatkala datang utusan-utusan Kami menemui Luth, dia bersusah hati
terhadap mereka, dan mengeluh lalu mereka mengatakan: "jangan khawatir
dan jangan bersedih. sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan
keluargamu, selain istrimu, dia termasuk golongan yang tertinggal".
sesungguhnya Kami akan menimpakan malapetaka dari langit ke penduduk
kota ini karena mereka berlaku fasik. dan sesungguhnya Kami tinggalkan
daripadanya suatu pesan yang jelas bagi kaum yang berpikir. (Ayat:33-35)
dan kepada (kaum) Madyan, saudara mereka, Syu'aib, maka dia menyerukan:
"wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkan Hari Akhir dan jangan berkeliaran
(secara) mengacau di bumi". maka mereka membantah dia, lalu mereka ditimpa
guncangan dahsyat dan jadilah mereka (mati) bergelimpangan di kediaman
mereka. (Ayat:36-37)

dan (kaum) 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah jelas bagi kalian dari
bangunan-bangunan mereka; namun setan menjadikan mereka menganggap
benar tindakan-tindakan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan
(Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang bernaluri tajam,
demikian juga Karun, Fir'aun dan Haman dan sesungguhnya Musa telah
datang kepada mereka disertai bukti-bukti yang jelas. akan tetapi
mereka berlaku congkak di bumi, dan mereka tidaklah orang-orang yang
dapat meluputkan diri. maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa
disebabkan kesalahan, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan
badai keras dan di antara mereka ada yang ditimpa gemuruh, dan di
antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam tanah, dan di antara
mereka ada yang Kami hanyutkan, dan Allah tidaklah hendak berlaku
sewenang-wenang terhadap mereka, akan tetapi merekalah yang memper
lakukan diri mereka sendiri secara sewenang-wenang. (Ayat:38-40)

permisalan orang-orang yang menghendaki pelindung-pelindung selain
Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarangnya. dan sesungguhnya
keadaan (rumah) yang paling rapuh adalah sarang laba-laba sekiranya
mereka mengetahui. sungguh Allah mengetahui apapun yang mereka seru
selain Dia sebab Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. dan
perumpamaan-perumpamaan ini Kami tujukan bagi umat manusia; dan
tiada yang memahaminya kecuali golongan ulama (yang berilmu).
(Ayat:41-43)

Allah menciptakan langit dan bumi berlandaskan Kebenaran. sungguh
pada yang demikian itu terdapat pertanda-pertanda bagi golongan
yang beriman. (Ayat:44)

Bacalah yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab dan dirikanlah shalat,
sesungguhnya shalat itu menghindarkan perbuatan keji dan kejahatan dan
sesungguhnya mengingat Allah adalah suatu keutamaan dan Allah mengetahui
yang kalian usahakan. dan jangan mendebat golongan pewaris Kitab,
melainkan secara baik-baik, kecuali terhadap orang-orang yang berlaku
sewenang-wenang dari mereka, dan katakanlah: "kami mengimani kepada yang
dikirimkan kepada kami dan yang dikirimkan kepada kalian; Tuhan kami dan
Tuhan kalian adalah sama (satu); dan kami berserah diri padaNya". (Ayat:45-46)

dan demikian Kami kirimkan kepadamu Al-Kitab, maka orang-orang yang telah
Kami serahi Al-Kitab mengimani terhadap itu; dan di antara yang demikian
ada yang beriman kepadanya. dan tiada yang mengingkari pesan-pesan Kami
melainkan golongan yang kafir. dan kamu tidak pernah membaca suatu Kitab
pun sebelumnya dan kamu tidak pernah menulis suatu Kitab dengan tangan
kananmu; jika tidak demikian, golongan yang mengingkari pasti berselisih.
yang sebenarnya, itu adalah pesan-pesan yang jelas dalam dada orang-orang
yang diberi ilmu dan tiada yang mengingkari pesan-pesan Kami kecuali
golongan yang sewenang-wenang. (Ayat:47-49)

dan mereka mengatakan: "mengapa tidak dikirimkan pertanda-pertanda
(mukjizat) dari Tuhannya?" katakanlah: "sesungguhnya pertanda-pertanda
itu dari sisi Allah. dan akulah seorang pemberi peringatan yang jelas".
dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah mengirimkan
kepadamu Al-Kitab sedang itu disampaikan kepada mereka? sungguh
didalamnya terdapat Kasih dan pengajaran bagi kaum yang beriman.
katakanlah: "cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antara kalian.
Dia mengetahui yang di langit dan di bumi sedangkan orang-orang yang
percaya kepada kesia-siaan dan menolak Allah, itulah golongan yang
celaka. (Ayat:50-52)

dan mereka menuntut kepadamu tentang bencana, sekiranya bukan karena
waktu yang telah ditentukan, pasti telah ditimpakan bencana kepada
mereka, dan bencana itu pasti akan melanda mereka secara tiba-tiba,
ketika mereka tidak menyadari. mereka menuntut kepadamu supaya
malapetaka disegerakan dan sungguh Jahanam menyeret golongan yang
kafir, pada hari mereka dipenuhi oleh azab (siksaan) dari atas mereka
dan dari bawah kaki mereka dan Allah mengatakan: "Rasakanlah yang
telah kalian usahakan". (Ayat:53-55)

wahai hamba-hambaKu yang beriman, sesungguhnya bumiKu luas,
maka sembahlah Aku saja. (Ayat:56)

Tiap-tiap yang bernyawa tentu menjumpai Maut kemudian hanyalah
kepada Kami kalian berpulang. dan orang-orang yang beriman serta
memperbuat berbagai kebajikan, sungguh Kami menempatkan mereka pada
kedudukan-kedudukan terhormat dalam surga, yang dialiri sungai-sungai
di bawahnya, mereka disana selamanya. Itulah upah yang sesuai bagi
golongan yang bekerja, yang bersabar dan menaruh kepercayaan kepada
Tuhan mereka. (Ayat:57-59)

dan berapa banyak hewan yang tidak dapat mengurus penghidupannya sendiri.
Allah yang mengurus penghidupan bagi (para makhluk) itu serta bagi kalian
dan Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Ayat:60)

dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka: "siapakah yang menciptakan
langit dan bumi dan mengendalikan matahari dan bulan?" tentulah mereka akan
berkata: "Allah", lalu bagaimanakah mereka diperdayakan? Allah melimpahkan
penghidupan bagi yang Dia kehendaki di antara hamba-hambaNya dan Dia (pula)
yang membatasi itu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka: "siapakah yang menurunkan
air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan itu sesudah mati?" tentulah
mereka akan mengatakan: "Allah", katakanlah: "Terpujilah Allah",
tetapi kebanyakan mereka tidak berpikir. dan tidaklah kehidupan dunia ini
melainkan permainan dan kefanaan, sebab sesungguhnya alam Akhirat itulah
'kehidupan' sekiranya mereka mengetahui. (Ayat:61-64)

dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan sebuah
tempat suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya saling merusak. lalu
mengapakah mereka masih percaya kesia-siaan dan tak berterima kasih
terhadap kebaikan Allah? (Ayat:67)

dan siapakah yang lebih sewenang-wenang daripada yang mengada-adakan dusta
terhadap Allah atau mendustakan Kebenaran tatkala Kebenaran itu datang
padanya? bukankah dalam Jahannam itu tempat bagi golongan yang kafir? dan
orang-orang yang berkorban (jihad) untuk Kami, tentu Kami arahkan kepada
mereka (menuju) ketentuan-ketentuan Kami. dan sesungguhnya Allah menyertai
golongan yang (berperilaku) baik. (Ayat:68-69)

_____________

Penutup
_____________


Demikian infonya para kawan sekalian...!

...dan...

Wassalamu'alaikumwarahmatullahihabarakatuh...!___________________________________________________________________
Cat :


No comments:

Post a Comment