Thursday, November 29, 2012

Lirik lagu "DUNIA FANA"

#SELAMAT MALAM PARA KAWAN#
(Menyimak lirik lagu "Dudia Fana" dari Album qasida
Tapanuli Selatan (Kurnia Music Record) ______________________________________________

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
_______________________________

Lirik lagu "Dunia Fana"
_______________________________

Cipt. Kurnia Music Record
Voc. Rafki Lubis

Dunia...dunia...dunia fana
tempat sementara
dihita ummat manusia

Muda dapotma waktuna
mulak hita tualam baqa
dunia najogion pe
tinggal doi baya

Dunia...dunia...dunia fana
ulang di lupahon akhirat
haran ni dunia

Dunia...dunia...dunia fana
tempat sementara
dihita ummat manusia

Muda dapotma waktuna
mulak hita tualam baqa
dunia najogion pe
tinggal doi baya

Hangoluanon ibarat
sada pardalanan
di dunia on
sattokkin do maradian

Ingot ma dongan
dunia nada tujuan
dijolo ni Tuhan
hita nangkan disapaan

Tu dia hangoluan
hita pargunahon
saleleng diginjang
dunia nafana on

Muda adong amalmu
i noma namambantu
hartomi nabati
soadong arti ni-i

Dunia...dunia...dunia fana
ulang di lupahon akhirat
haran ni dunia

Hangoluanon ibarat
sada pardalanan
di dunia on
sattokkin do maradian

ingot ma dongan
dunia nada tujuan
dijolo ni Tuhan
hita nangkan disapaan
_____________________________________________________

Firman/Hadist yang berhubungan dengan Dunia Fana
_____________________________________________________

“Orang-orangyang kafir itu bersenang-senang (didunia)
dan makan sepertimakannya binatang ternak.Neraka
adalahtempat tinggal mereka.(QS.Muhammad:12).

“Dan mereka   yangberiman   kepada Kitab(Al-Quran)
yangtelah diturunkan kepadamudan kitab-kitabyang telah
diturunkan sebelummu,serta mereka yakin akana danya
(kehidupan) akhirat.”(QS.Al-Baqarah:4)

“Allahmeluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa
yang Diakehendaki. Merekaber gembira dengan  kehidupan
dunia,padahalkehidupan dunia itu(dibandingdengan)
kehidupan akhirat,  hanyalahkesenangan(yangsedikit).
”(QS.Ar-Ra‟du:26).


Wassala'mualaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
____________________________________________________
Cat :
MP3 Lagu bisa di dapatkan dari :
http://galerimsad.blogspot.com/2012/11/link-douload-mp3.html

No comments:

Post a Comment