Tuesday, November 20, 2012

Lirik lagu "AYAH ULANG MARJUDI"

#SELAMAT PAMAL PARA KAWAN#
(Menyimak lirik lagu "Ayah Ulang Marjudi" dari Album
qasidah Salak Sibakkua (Hikma Group 2006) Tapanuli Selatan __________________________________________________

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
_________________________________

Lirik lagu "Ayah Ulang Marjudi"
_________________________________

Cipt. Dinillah Arifah
Voc. Hikma Group

Ulang damang sai marjudi harana judi di murkai ilahi
Ulang damang sai marjudi harana judi muruk ilahi
Ulang damang donok tu judi harana judi segoma diri
Ulang dainang donok tu judi harana judi muruk ilahi

Inda dong halak na kayo... patundani namarjudi
indadong halak namagabe...magabe pambaen judi
Inda dong halak na kayo... patundani namarjudi
indadong halak namagabe...magabe pambaen judi

O...ale amang...
tangihonma pangidoan ni anakmon...
ulang beho amang sai marjudi...
tubat maho amang tu Tuhatta...
ale inang anak pangusayang ...
paboa ma tu damang hata larangan...
ulang dilehen hami mangan naharam
jadihonma keluarga namariman

Ulang damang sai marjudi harana judi di murkai ilahi
Ulang damang sai marjudi harana judi muruk ilahi
Ulang damang donok tu judi harana judi segoma diri
Ulang dainang donok tu judi harana judi muruk ilahi
_____________________________________________

Firman/Hadist yang berhubungan dengan judi
_____________________________________________

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90 Allah berfirman :
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar,
berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..

Wassala'mualaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
____________________________________________________
Cat :
MP3 Lagu bisa di dapatkan dari
http://galerimsad.blogspot.com/2012/11/link-douload-mp3.html

No comments:

Post a Comment