Wednesday, October 24, 2012

"PANGGILAN KABAH"

#SELAMAT MALAM PARA KAUM MUSLIMIN MUSLIMAT#
(Menyimak lirik lagu "Panggilan Kabah" dari Hj. Nur Asiah Jamil)
________________________________________

Lal...lalal...lala...aaa...pang...gilan...haji....
lalalala....lala...telahtiba...lagi...Ehem...!

_______________________________
Lirik Lagu Qasidah "Panggilan Kabah"
Patujolona
_______________________________Panggilan haji telah tiba lagi
menunaikan ibadah panggilan baitullah
tanah suci mekah
hiya makkatul mukarromah (2X)

Malam subuh dan senja
pergi ke ka'bah tullah
sembahyang berjamaah
tawaf syai dan umrah (2X)

Terdengar suara
labbaikallah humalakalaba it
labbaikllah syarikalahbait
innal hamdah wanikmatalah
walmunkallah syarikalah (2X)

Terdengar suara...
labbaikallah humalakalaba it
labbaikllah syarikalahbait
innal hamdah wanikmatalah
walmunkallah syarikalah (2X)

Tiba masanya kini
wu kuflah di arafah
terdengar sayup sampai
tahmin tahfiz dan tasbih (2X)

Putih bersih berseri
abdi pada ilahi
terbayang lah disini
tempat berhimpun nanti (2X)

Dari padang arafah
lalu kemusdalifah
bermalam di mina
melontar tiga jumroh (2X)

Syarat rukun haji
sempurnalah sudah
mogalah ibadah
haji mabrurah (2X)

Masjidil nabawi
terletak makam rosul
taman raudhah
tempat himpun do'a (2X)

Padamu pinta
wahai junjungan
salawat dan salam
mohon syafaat
ya shafuataulah (2X)

Panggilan haji telah tiba lagi
menunaikan ibadah panggilan baitullah
tanah suci mekah
hiya makkatul mukarromah ...
________________________________________________

Hasil Menyimaknya Lirik Lagu "Panggilan Kabah"
________________________________________________

Musikkkkkk...kkk....kkkk......

Panggilan haji ... telah tiba lagi
menunaikan ibadah...panggilan baitullah
tanah suci mekah... hiya makkatul mukarromah (2X)

Demikian syair qasidah dari Hj. Nur Asiah Jamil pada
awal lagu qasidah yang berjudul, "Panggilan Kabah"

Para kawan kaum muslimin muslimat, selanjutnya belia
memberi gambaran pelaksanaan rukun haji itu :

Malam subuh dan senja
pergi ke ka'bah tullah
sembahyang berjamaah
tawaf syai dan umrah (2X)

Terdengar suara
labbaikallah humalakalaba it
labbaikllah syarikalahbait
innal hamdah wanikmatalah
walmunkallah syarikalah (2X)

Para kawan...!

Labbaik Allahumma Labbaik (kami memenuhi dan akan
melaksanakan perintah-Mu ya Allah) kata para jemaah
haji.

Labbaika la syarika laka labbaik (tiada sekutu bagi-Mu
dan kami insya Allah memenuhi panggilan-Mu), lanjutnya
pula.

Inna al hamda wa an ni’mata laka wa al mulka la syarika
laka, (sesungguhnya segala pujian, nikmat dan begitu juga
kerajaan adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu).
adalah kalimat penutupnya.

Selanjutnya, dilanjut oleh ibu pencinta masuk qasidah ini :

Tiba masanya kini
wu kuflah di arafah
terdengar sayup sampai
tahmin tahfiz dan tasbih (2X)

Putih bersih berseri
abdi pada ilahi
terbayang lah disini
tempat berhimpun nanti (2X)

"Terbayanglah disini tempat berhimpun nanti" katanya para
kawan. Dan dapatkah kita membayangkannya....? Hehehehe....
saya jadi teringat amal yang belum seberapa ini.

Para dongan....!

Dari padang arafah
lalu kemusdalifah
bermalam di mina
melontar tiga jum roh (2X)

Syarat rukun haji
sempurnalah sudah
mogalah ibadah
haji mabrurah (2X)

Masjidil nabawi
terletak makam rosul
taman raudhah
tempat himpun do'a (2X)

Para kawan...!
Raudhah adalah suatu tempat didalam Masjid Nabawi yang
berada di antara rumah Nabi (sekarang makam Rasululloh SAW)
sampai mimbar masjid. Disitulah dulu Nabi Muhammad SAW
membacakan wahyu dan mengajarkan Islam di depan para
sahabat terdekatnya. Mengingat besarnya makna tempat
ini, Nabi pernah bersabda, “Antara kamarku dan mimbarku
terletak satu bagian dari taman surga”.

Padamu pinta
wahai junjungan
salawat dan salam
mohon syafaat
ya shafuataulah (2X)
_____________________________

Kesimpulan dan Harapan
_____________________________

Ehem...ehem...ehem...., "Semogalah ibadah haji mabruroh
adalah kata kunci yang ingin saya sampaikan dari semua
uraian diatas. Dan semoga. "Semoga para jemah haji tak
terkecuali yang dari Angkola/Tapsel, "Semoga pula dapat
haji yang mamrur".

Amin...amin....amin ya robbal alamin

Dan...dan....dan...bagi para kawan/koum yang telah mendaftar
untuk naik haji semoga semua urusannya dilancarkan oleh
Allah Swt.

Dan...dan...dan...bagi yang ingin mendaftar, semoga pula
terhindar dari keragu-raguannya.

Dan...dan...dan...bagi para kawan yang sampai pada saat
tulisan ini dibaca, "Belum kepikiran untuk naik haji"
Semoga "kepikiran attong secepatnya". Botima puang...!

labbaikallah humalakalabait
labbaikllah syarikalahbait
innal hamdah wanikmatalah
walmunkallah syarikalah...

Para kawan...selamat malam...!
______________________________________________
Cat :  Video lagu "Panggilan Kabah" ini telah disiapkan pada
sudut kanan blog. Tai molo got langsung tu youtube, maka
on ma pangiteanna : http://youtu.be/ybnV7dUmFcc

No comments:

Post a Comment